Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022

Gösterim: 535

Misyon ve Vizyon

Misyon

Eğitim, sertifika programları ve/veya atölye-kurslarına katılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin yaşamlarının erken dönemlerinde üniversite çatısı altında bilimsel bilgi ve bilim insanlarıyla, sanat ve sanatçılarla, spor ve sporcularla ve zanaat ve zanaatkarlar ile tanışmalarını sağlayarak kişisel beceri ve ilgi alanlarını keşfetmelerini, eleştirel düşünme ve problem çözme kapasitelerini artırmalarını, geleneksel ve güncel meslekleri tanıyarak kariyer planlamalarına ışık tutmalarını ve okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin hem akademik hem de sosyal başarılarını artırmaktır. 

 

Vizyon

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenci velileri tarafından tercih edilen, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme sürecinin başlamasına vesile olan bir araştırma ve uygulama merkezi hüviyeti kazanmak ve Bandırma ve çevresindeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıyla işbirlikleri yaparak hem potansiyel öğrencilerimize hem de topluma katkı sağlamaktır. 

 

Değerler 

  • Bilimsel Bilgi ve Yöntemler

  • Sosyal Sorumluluk

  • Disiplinlerarası Yaklaşım

  • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

  • Özgün Eğitim

 

Hedefler

-       Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak,

-       Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak,

-       Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak,

-       Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerini ortadan kaldırmada katkı sağlamak,

-       Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama ve araştırma yapma imkânı sağlamak.